UPS Schneider/APC Online 5KVA

44.992.000

Bộ lưu điện UPS Schneider APC Smart-UPS SRT 5KVA, 5000VA 230V

Công suất : 5KVA/5KW

Thời gian lưu điện : 3-5 phút

Dạng : Rack/Tower